Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni było inwestorem zadania „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty malej architektury w terenie publicznym”.

W ramach inwestycji powstała: altana, urządzenia street workut, urządzenia sprawnościowe, czworokąt, stojaki na rowery, ławki.  Powstała bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw. Teren został ogrodzony.

Wykonawcą była Firma Remontowo Budowlana z Królewic (gm. Bejsce) za kwotę 397 000,01 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 100% ze środków zewnętrznych (unijnych) poprzez Lokalną Grypę Działania Korona Północnego Krakowa. Inwestycja będzie służyć dzieciom, młodzieży i osobom starszym.