Zarząd

Skład zarządu:
Prezes: Sandra Aleksandra Długajczyk
Wiceprezes: Bartosz Wojciech Buczek
Skarbnik: Aneta Karolina Matlak
Sekretarz: Mateusz Tomasz Samborek

Sposób reprezentacji:

"DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ WSPÓLNE PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.".