Pokazuje: 1 - 3 of 3 WYNIKÓW
Aktualności

Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy Klubie Seniora w Koźlicy

Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni było inwestorem zadania „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty malej architektury w terenie publicznym”. W ramach inwestycji powstała: altana, urządzenia street workut, urządzenia sprawnościowe, czworokąt, stojaki na rowery, ławki.  Powstała bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw. Teren został ogrodzony. Wykonawcą była …

Aktualności Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym”

Znak: SKA.1.2023 Zamawiający: Stowarzyszenie działające pod nazwą Kreatywnie Aktywni , 32-125 Wawrzeńczyce nr 160) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.„Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym” Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju …

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Aktualności

Pozyskaliśmy 300 000 zł!! 

Nasz wniosek pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa, utwardzenie terenu, altana, ogrodzenie, obiekty małej infrastruktury w terenie publicznym” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej wyników naboru nr 1/2022 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa na działanie w zakresie „Rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej” (przeprowadzonego …