W związku z realizacją zadania pn. „#EKOaktywni” w ramach otwartego konkursu ofert Województwa Małopolskiego pn. „EkoMałopolska” – Priotytet 1 Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI ogłasza konkurs na wykonanie odzieży z odpadów/odnawialnych surowców.

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, przygotowanego z odpadów.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura itp. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych.
 3. Gotowy kostium nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.
 4. Technika wykonania jest dowolna – temat pracy: strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły itp. Należy jednak pamiętać, że praca konkursowa musi mieć ekologiczny charakter.
 5. Każdy uczestnik może wykonać jeden strój.
 6. Zgłoszenie w formie zdjęcia lub filmu ( maksymalny czas 3 min) dokonuje się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: s.kreatywnieaktywni@gmail.com
 7. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna oraz zdjęcie wykonanego stroju.

Termin nadsyłania prac upływa 10 lipca 2023 roku.

Klasyfikacja uczestników konkursu odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole/oddział przedszkolny + klasa „0” SP,
 • klasy „1” do „4” SP,
 • klasy „5” do „8” SP.
  Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wyłonienie zwycięzców odbędzie się podczas wydarzenia pn. „X Pobiednickie Biegi”, teren przy Remizie OSP Pobiednik Mały w dniu 23 lipca 2023 r.

Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysty „pokaz EKOmody”, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!