Zapraszamy Was do wzięcia udziału w projekcie „Cudze chwalicie swego nie znacie”. W ramach projektu oferujemy darmowe wycieczki po Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce;:

– 15.08.2023 r. – zwiedzanie Izby Regionalnej w Stręgoborzycach,

– 10.09.2023 r. – zwiedzanie Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi,

– 17.09.2023 r. – zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Igołomi.

Aby wziąć udział należy wysłać maila z imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym oraz datą wycieczki na nasz adres: s.kreatywnieaktywni@gmail.com

W ramach każdej wycieczki dostępne jest oprowadzenie z przewodnikiem.

Serdecznie zapraszamy! ❤

Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Działaj lokalnie. Stowarzyszenie Korona Północnego KrakowaStowarzyszenie Korona Północnego KrakowaAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce#cudzechwalicieswegonieznacie#kreatywnieaktywni#igwa#koronakrakowa#EfektyDzialajLokalnie

Polsko-Amerykańska Fundacja WolnościGmina Igołomia-Wawrzeńczyce; Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce