18 grudnia 2022r. w naszej Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się wigilia Stowarzyszenia.
W ten dzień całe Stowarzyszenie spotkało się przy jednym stole. Na początku członkowie pomagali w
przygotowaniach do uroczystej wieczerzy. Po przygotowaniach otrzymaliśmy prezenty od
p. Konrada Szymachy (Radny Powiatu Krakowskiego) i Sandry Długajczyk (Prezes Stowarzyszenia Kreatywnie Aktywni) złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Po życzeniach wszyscy rozmawialiśmy, A na sam koniec postanowiliśmy zrobić sobie zdjęcie grupowe w czapkach Mikołajkowych.
Dziękujemy serdecznie za obecność:
p. Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

p. Henryk Jończyk – Z-ca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

p. Konrad Szymacha – Radny Powiatu Krakowskiego

druhowie OSP Pobiednik Mały ,p. Tomasz Wyszogrodzki, p. Dawid Wyszogrodzki

oraz nasz mistrz księgowania p. Łukasz Zarodkiewicz.