160-rocznica-wybuchu-plakaty

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Konrad Szymacha-Radny Powiatu Krakowskiego, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni serdecznie zapraszają do udziału w Obchodach 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, które odbędą się 22 stycznia 2023 roku (niedziela).

Program wydarzenia:

11:00 – Złożenie kwiatów i zniczy przez Stowarzyszenie Kreatywnie – Aktywni oraz zainteresowanych delegacji pod pomnikiem Powstania Styczniowego na cmentarzu w Igołomi
11.30 – Msza Święta w kościele parafialnym w Igołomi
Ok. 12.30 (po Mszy Świętej) – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Brata Alberta – powstańca – przy kościele
13:30 – 15:30 – pokaz rekonstrukcyjny “Przekuwanie kos na sztorc” w budynku Kuźni w Zespole Pałacowo-Parkowym w Igołomi
13:30 – 14:30 – Poczęstunek grochówką przy igołomskiej Kuźni
14:30 – Uroczystości w budynku Pałacu w Igołomi – Hymn Państwowy
14:40 – Okolicznościowe przemówienie Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce i zaproszonych gości
15:10 – Krótka lekcja historii w wykonaniu pana dr Krzysztofa Tunii
15:40 – Wręczenie nagród za konkursy zorganizowane z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego
16:00 – Koncert patriotyczny chóru szkolnego Carmen oraz harcerzy
16:30 – Prezentacja filmu o Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce przygotowanego przez Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI
16:50 – Poczęstunek dla zaproszonych gości

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wywieszenie w dniu 22 stycznia 2023 roku flag biało – czerwonych dla uczenia pamięci bohaterów zrywu narodowego 🇵🇱

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.