Pałac Wodzickich w Igołomi

Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odbyły się uroczyste obchody pod patronatem Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Wojciecha Pałki – Starosty Krakowskiego oraz Józefa Rysaka – Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni, Szkoła Podstawowa w Igołomi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Konrad Szymacha – Radny Powiatu Krakowskiego.
Wydarzenie rozpoczęło się złożeniem kwiatów i zniczy przy grobie Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym w Igołomi przy warcie honorowej Harcerzy, przez członków Stowarzyszenia Kreatywnie Aktywni i Radnego Powiatu Krakowskiego Konrada Szymacha. Następnie w Kościele Parafialnym w Igołomi odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu uczestnicy w akompaniamencie Orkiestry Dętej Hejnał w Igołomi udali się pod pomnik Świętego Brata Alberta (uczestnika powstania styczniowego), gdzie kwiaty złożyli: Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta Krakowski, Konrad Szymacha – Radny Powiatu Krakowskiego, Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Przemysław Matjas – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Dalsze uroczystości odbywały się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Igołomi. Przybyli uczestnicy przy igołomskiej kuźni mogli oglądnąć rekonstrukcję pn. „Przekuwanie kos na sztorc”, którą zaprezentowali kowale z kuźni Pana Jacka Włodarczyka. Rekonstrukcja ta była inspirowana dziełem Artura Grottgera pt. „Kucie kos”. Przy kuźni odwiedzający mogli również spróbować tradycyjnej żołnierskiej grochówki.
Uroczystości w Pałacu w Igołomi rozpoczęły się od uroczystego odśpiewania Hymnu. Następnie prowadząca p. Agnieszka Wawrzeń – Dyrektor CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach oddała głos p. Józefowi Rysakowi – Wójtowi Gminy. Kolejnym punktem programu była krótka lekcja historii, którą przeprowadził p. dr Krzysztof Tunia gospodarz Pałacu w Igołomi, pracownik Państwowej Akademii Nauk, a jednocześnie Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan dr Krzysztof Tunia pokrótce przedstawił najciekawsze informacje dotyczące wybuchu i przebiegu Powstania Styczniowego na okolicznych terenach.
Dla upowszechnienia wiedzy o Powstaniu Styczniowym Szkoła Podstawowa w Igołomi zorganizowała konkurs plastyczny, którego poziom był bardzo wysoki, a jury miało nie lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców. Podczas niedzielnych obchodów odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu.
Podczas wydarzenia odbył się koncert chóru Carmen oraz harcerzy działających przy Szkole Podstawowej w Igołomi, promujący wydanie najnowszej płyty pn. „Młodzi Powstańcom”. Piękne wykonanie patriotycznych pieśni niejedną osobę obecną na sali doprowadziły do wzruszenia.
Ostatnim punktem wydarzenia była premiera filmiku promującego Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. Film jest dostępny do obejrzenia pod adresem: https://youtu.be/8QCpH_5h-G4
Realizatorem filmiku było Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Stowarzyszenia Kreatywnie Aktywni.