Spacer po zdrowie - spacer nordic walking

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI wzięło aktywny udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Mobilności i w ramach tego zorganizowało „Spacer po zdrowie” – rekreacyjny spacer z kijkami nordic walking. Spacer odbył się 16 września 2022 (piątek), w aktywności wzięli udział Seniorzy uczęszczający na zajęcia Klubu Senior+ w Koźlicy. Organizatorzy przybliżyli seniorom idee Europejskiego Tygodnia Mobilności. Po dotarciu do celu – budynek Klubu Seniora czekały na spacerujących drobne upominki przekazane przez Pana Henryka Jończyka – Zastępcę Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz słodki poczęstunek przygotowany przez uczestniczkę Klubu Seniora oraz instruktorów pracujących w Klubie Seniora.

Rokrocznie obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypadają na okres od 16 września do 22 września.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to pomysł, który w życie w 2002 roku wprowadziła Komisja Europejska. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to inicjatywa, której głównym celem jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń. Konkretnie chodzi o wybieranie ekologicznych środków podróżowania, np. roweru czy komunikacji miejskiej. A jeśli już ktoś musi jechać do pracy własnym samochodem, warto znaleźć współpasażerów. Wszędzie, gdzie możemy dostać się na piechotę, warto skorzystać właśnie z takich opcji, choćby na zakupy do pobliskiego sklepu czy na siłownię, basen.

Serdecznie dziękujemy p. Annie Cygan, p. Anecie Dudziak i p. Anecie Polakiewicz za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie akcji.