Przekazaliśmy pieniądze

Kochani, śpieszymy do Was ze wspaniałą wiadomością! ❤

Kwota pozyskana podczas Pobiednickich Biegów 2022 to 10 085 zł. Pieniążki zostały przekazane w dniu dzisiejszym Konradowi G. z Pobiednika i zostaną one zainwestowane w zakup sprzętu do rehabilitacji domowej oraz specjalnie dostosowane oprogramowanie komputerowe.

W imieniu rodziny i swoim serdecznie dziękujemy każdemu, kto dołożył cegiełkę do tej kwoty ❤

DOBRO WRACA!