Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Aktualności Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym”

Znak: SKA.1.2023 Zamawiający: Stowarzyszenie działające pod nazwą Kreatywnie Aktywni , 32-125 Wawrzeńczyce nr 160) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.„Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym” Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju …

Skip to content