Sciezka-historyczna-1

Na weekendowy wiosenny spacer zapraszamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sołectwo Igołomia. 🚶‍♀️🚶‍♂️

Niepodległa logo
Niepodległa logo

W igołomskim parku pod koniec ubiegłego roku została zamontowana ścieżka historyczna, która powstała w ramach projektu MAŁA OJCZYZNA – WIELKA HISTORIA, zrealizowanego przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach w partnerstwie ze Stowarzyszenie „Kreatywnie Aktywni”. Na realizację wieloaspektowego projektu CKiP pozyskało dotację wysokości 60 000 zł, przyznaną w ramach programu Niepodległa🇵🇱