Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni w dn. 6 maja 2024 roku podpisało umowę na realizację zadania pn. „Powietrze czyste, pszczoły aktywne – razem tworzymy ekosystem!” 🐝🌍, które uzyskało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolska w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku pn. ” EkoMałopolska „.

Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł. 🐝💛

W ramach zadania wyszczególniono 3 działania:

– Piknik Ekologiczny, który odbędzie się w dn. 21.07.2024 r.

– EKOstoisko w dn. 1.09.2024 r.

– Piknik Ekologiczny, który odbędzie się w dn. 22.09.2024 r.