Podpisanie-umowy

W dniu 5 kwietnia 2024 roku w Powiat Krakowski podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja Ekologiczna w oparciu o zmodernizowaną ścieżkę ekologiczną „Aleja Kasztanowa””. 🌿

Projekt zakłada wymianę obecnych tablic ścieżki ekologicznej w Sołectwo Igołomia , które są nadszarpnięte zębem czasu oraz wyblaknięte od słońca, a następnie otwarcie ścieżki i lekcje plenerowe przyrody i biologi dla szkół z terenu Powiatu Krakowskiego z wykorzystaniem zamontowanych tablic. 🌺

Całkowity szacowany koszt realizacji zadania: 18 900,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 13 000,00 zł 💶

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Krakowskiego za udzielone dofinansowanie i umożliwienie realizacji naszego zadania! ❣️

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Krakowskiego.