Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Aktualności Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKA.1.2023

Znak: SKA.1.2023 Stowarzyszenie „KREATYWNIE AKTYWNI” w załączeniu przesyła ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.„Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym” Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu …

Skip to content