Fundraising po polsku

W ramach Akademii Fundacja ORLEN Prezes Stowarzyszenia Sandra Długajczyk oraz V-ce Prezes Bartosz Buczek poszerzali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniu nt. Fundraisingu.
Szkolenie prowadził p. Robert Kawałko z Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Polish Fundraising Association.