Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Nasz wniosek pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa, utwardzenie terenu, altana, ogrodzenie, obiekty małej infrastruktury w terenie publicznym” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej wyników naboru nr 1/2022 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa na działanie w zakresie „Rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej” (przeprowadzonego w terminie 17-31.01.2022), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 i tym samym otrzymaliśmy dotację w wysokości 300 000 zł. na przedmiotowe zadanie.
Uzyskaliśmy już stosowne pozwolenia i przystępujemy do dalszej realizacji 🙂
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Zastępcy Wójta Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Panu Henryk Jończyk oraz Pracownikom Urzędu Gminy za nieocenioną pomoc przy sporządzaniu dokumentacji i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń do realizacji zadania! 💝

Wyniki naboru